• Činnosť
 • Misie
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Stanovy
 • Členstvo
 • Fotogaléria
 • Podporte nás
 • KOZA Trenčín je regionálne pôsobiacim, čisto dobrovoľníckym ochranárskym združením. Podmienkou pre záujemcov o získanie a udržania si členstva je aktívna účasť na činnosti KOZA.

  Hlavnou činnosťou KOZA je praktická starostlivosť o chránené územia Bielych Karpát. Od vzniku v roku 1992 sa do jej práce zapojilo už cez tisíc dobrovoľníkov z celého Slovenska, predovšetkým z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Každoročne usporadúva letné pracovné tábory a jarné i jesenné víkendové brigády. Akcie sú zamerané predovšetkým na kosenie a hrabanie cenných lúčnych rezervácií a poznávanie výnimočných prírodných hodôt regiónu, vedľajším produktom sú dlhoročné priateľstvá a zmysluplne prežitý voľný čas.

  Bez tisícok hodín dobrovoľníckej práce KOZA by už viaceré orchideové územia nenávratne zarástli lesom, nakoľko pôvodní gazdovia vymreli, resp. dávno negazdujú. Odborným partnerom KOZA je Správa CHKO Biele Karpaty.

  Neodmysliteľným sprievodným efektom pracovných akcií je výchova a vzdelávanie mládeže. Okrem prírodoobdivných a poznávacích exkurzií garantovaných prírodovedcami Správy CHKO pripisujeme veľký význam dobrovoľníctvu - pre získanie tejto skúsenosti majú dnešní stredoškoláci a vysokoškoláci len málo príležitostí. Popri práci KOZA poskytuje priestor pre rozvoj základných táborníckych zručností, na táboroch desiatky brigádnikov prvý raz v živote držali v rukách kosu či drevené vidle. Šikovnejší sa dokonca naučili kosu si aj nakuť, prípadne postaviť zo sena kôpku, ktorá nespadne v rannom vetríku.

  Vrámci svojich možností podporila KOZA v minulosti aj viaceré projekty základného prírodovedného výskumu, projekt mapovania a záchrany starých bielokarpatských ovocných sort, projekt pravidelnej rozhlasovej relácie Biela - Modrá - Zelená, v rokoch 2005 - 2006 bola partnerom o.z. Pre Prírodu v projekte Communities for Tematínske Hills.